BLIE GEZICHTE BIE CLUB ´T ZOERMOUSVAAT

De óntsjpanningsclub ´t Zoermousvaat

Bie de óntsjpanningsclub ´t Zoermousvaat kènne ze hun gelök neit op : de sjtatute zeen gepasseierd. De lede van ´t Zoermousvaat zeen de sjlumste neit want de acte passeierde zónger dat ze get in de gate hawwe. Es notaris Grieniezer niks haw gezag waar de acte óngezeen langsgekómme. “Kiek”, zag Grieniezer, “dao passeiert eur acte”. De ganse club waar ram verpopzak. Dat beteteikent waal dat ze noe nao boete oet kènne traee mit ´t doel wooveur ze zich höbbe opgerich: ´t Zittesj volk blie en gelökkig make !
Hie is zjwaor euver naogedach en dat is ouch waal te zeen aan de serieuze gezichte van de clublede.
Ich maagde d´rbie zeen wie ´t ènnige agendapunt euver de dösj góng en ´t waar al vanaaf de eesjte menuut lache geblaoze. Wie koum dat zo en waat waar dan zo óm te lache, vraog veer gekke vastelaovesvrunj uch misjiens aaf. Nou, dat wurt dalik waal dudelijk wie ´n sókkerkluntje en dan zulle veer mirke dat veer in vergelieking mit de lede van de club ´t Zoermousvaat nog maetesj tekort kómme es ´t d´róm geit óm sjpas te make. Ech waor, die luuj kènne bäöke ónger ’t lache, zelfs mit de ouge toe of mit de pupsje waagewied aope Dao zeen nao de vergadering gein lieke oet de kas gevalle mer ´t sjteit vas dat ze zich kepotgelache höbbe. Dat haet neit aan de drank gelaege want ze lótsjde alleney oukouk oet de flesj.
Waat haet club Zoermousvaat besjlaote ? Kómop, dao gaon v´r, hawt uch vas aan ´n glaeske beier en laes mit mich mit. Die van ´t Zoermousvaat gaon eine richtige awwerwètse zoermouswedsjtried hawte. Ein en anger zal zich aafsjpele es de grote Zittesje vastelaovesoptoch weier door ós awd Zitterd trèk op zóndig 10 fibberwari. Zo´n evenemènt haet volges de gesjiedenisbuiker al eerder in Zitterd plaatsjgevónje, óm persies te zeen vanaaf de 11deeeuw op d´n èlfde van de èlfde van ´t jaor 1011. Deze wedsjtried woort óm de 11 jaor gehawte, mer is róndj 1543, nao dae sjlaag in de Kemperkoel, verwaterd ómdat d´r teväöl zoer in ´t mous zout. ´t Begrip: “Waat mós doe, mit diene mouskop “ ? haet es ènnige herinnering al die eeuwe doorsjtange en wurt noe nog ummer gebroek es me meint mit eine sjtómmerik van doon te höbbe. Trök nao daen auwerwétse zoermouswedsjtried.
De lede van ´t Zoermousvaat trèkke zelf mit daen optoch mit es gróp,
zie kieke nao de luuj die aan de kantj sjtaon, make digitaal foto´s en de bèste lachers kriege ein medaje, de zogenaamde vètlaere-zoermous-medaje. Ein zjurie geit de medajes oetreike. Dees zjurie is samegesjtèld oet drie sjieke dames, nae gein flanellelepkes, mer ze zeen gekaoze oet adellike zéér sjmaakvolle hartige hepkes; alleney van boetelandse kómaaf.
Es veurzitster is gekaoze Douariëre Catharinanska Soppegruin, gebaore Selderij; zie wurt biegesjtange door Jungfrau Isolemento Nogummerniks en de awdste van de drie is madam van Paor pes Louk en Prei, in de volksmóndj Klara mit de klaorkiekende ouge genuimpt.
De óntsjpanningsclub ´t Zoermousvaat haop mit deze awwerwètse zoermouswedsjtried ein tradisie in ere te hersjtèlle. De priesoetreiking vindj plaats op vastelaoveszóndig nao den optoch rondj vief oer èlf oppe mert.
Nao de priesoetreiking geef ´t gratis en ram veur niks eine groten tejjer zoermous mit sjpek.

Geen opmerkingen: