APK: EINE NUJE ZITTERDPROUF!


Wèt geer ´t nog van de veurige zogenaamde A.P.K.-keuring, bèste laezer ? Nao de (jaorlikse) verplichting veur ózze auto, óntsjtóng de idee óm ouch zo´n keuring veur ós eige sjtad aan te zjwengele mit ´n foto en die dan ónger de naam ´Zitterdprouf´ aan uch te presenteiere. En alwaar ´t neit zo dat ´t raad obbenuuts woort oetgevónje, geer vóntj ´t toch interessant genóg óm d´r aan mit te doon. Tja, en dat deit ´ne minsj goud en bèn ich zo greutsj wie ´ne pin dat ´de keuring´ is aangesjlage. De betreffende foto van de Gats woort massaal bekeke en meer es 40 luuj höbbe gereageierd. ´t Waar sjoon óm d´rachter te kómme wae dao door de jaore haer haet gewoond en waat ze in ´t dageliks laeve veur de kos deige; dao zitte waal 100 jaor tösje. Van ´ne veearts (van Kempen) pes ´ne hoesarts (dr.Winters),van ´ne sjrienewirker (Canton), en ´n houtdrejerie veur o.a.keigelböl (Baer Wessels), en via ´ne kaoleboer annex verhoesbedrief (Mulder) nao ’ne voetbaltrainer (Georg Kessler) en allich ouch neit te vergaete nao de man van de kalkliene op ´t voetbalveldj van de Boys, dae ouch nog tösjedoor de voetbel oppómpde (Sjeng Collombon). Mós te dich betrachte, de bel oppómpe en liene trèkke,puur handjwerk in daen tied (nao d´n oorlog).

Dus jederein brach zien eige verhaol. Sjoon is dat,neit dan? Daomit is alweier èns ´t bewies geleverd dat veer greutsj zeen op Zitterd. Eine Zitterder belaef zien sjtad op ´n bizunjer maneier, dao is hae zo eige mit es ’n jóng moder mit häör sjusgebaore kiendje. Door ós bènjing mit de historie – zo wie de sjtadsrechte van 1243 – de Gulikse tied vanaaf 1400 – “waat is baeter in ós Guliks landj es boter op ´ne vlaajrandj”- dae geweldige sjlaag in de Kempekoel op paosjdaag 25 meert 1543, wie ´n legeróngerdeil van d´n almachtige Keizer Karel V door o.a. ós eige sjötterie ´t bósj woort ingejaag, en allich neit allein mer mit rood, gael en gruin gekleurde paosjeikes.

Aevel,neit allein mer door historische waopefeite zitte veer wie klet aan Zitterd gehech. Ouch de alleszègkende folklore haet zien sjteinke biegedrage en daoróm is al eeuwelank os oug op de tore van de Grote kirk gerich. Jao, jao,de kirk in de midde, dat is vas pandoer, veer hawte neit van kapsones mer zeen en blieve laammaekesj, zèk mer ´kirvel van d´n eesjte sjneet´. Zo is dat en neit angesj. En, bèste laezer, foto´s kieke is sjoon en probeiere ze ´thoes´ te brènge is ´n sjoon ongerdeil van ´ne nuje Zitterdprouf. De foto van noe is te plaatsje in ´n historisch sjtökske Zitterd en ´t geit óm ´n fabrik. Waat dao geproduceierd woort, vilt allewiele ónger de noemer folklore. Ich kèn mich nog herinnere dat me mit ein van die producte ónger de sjnelbènjer van de fits door de sjtad koetsjde. Alah dan,aan de gewaere,ich aet mich ´n iestuutje en wach intösje op eure oetlèk.

´t Geit uch allenej goud en krieg de kómplimènte.

Hein Bovendeaard
Tel.046-4515522
E-mail: h_bovendeaard@ziggo.nl